2024-2025 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemize
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 

A-BAŞVURU
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri*(Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesi hariç)
Başvuru Tarihleri                   :
29 Temmuz-15 Ağustos 2024
Sonuçların İlanı                      : 02 Eylül 2024
Sonuçlara İtiraz                      : 05-06 Eylül 2024
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 16-18 Eylül 2024
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 19-20 Eylül 2024      
 
 Diş Hekimliği Fakültesi Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri** 
Başvuru Tarihleri                   :
29 Temmuz-15 Ağustos 2024
Sonuçların İlanı                      : 02 Eylül 2024
Sonuçlara İtiraz                      : 05-06 Eylül 2024
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 09-11 Eylül 2024
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 12-13 Eylül 2024           
     
Tıp Fakültesi  Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri***
Başvuru Tarihleri                   :
22 Temmuz-26 Temmuz 2024
Sonuçların İlanı                      : 02 Ağustos 2024
Sonuçlara İtiraz                      : 05 Ağustos 2024
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 08-09 Ağustos 2024
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 12 Ağustos 2024


Tıp Fakültesi Ayrıntlılı Yatay Geçiş Bilgileri için tıklayınız
 
Başvuru Şekli
*Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından çevrim içi yapılacak olup, gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir.  
 
Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı
 
%100 veya % 30 yabancı dilde eğitim yapan Bölüm ve Programlara başvuru yapan yabancı dil hazırlık eğitimi yeterli görülmeyen veya ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yabancı dil yeterlik belgesi olmayan adaylar katılacaktır.
 
Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınav Tarihleri:
 
Tıp Fakültesi hariç yabancı dilde eğitim yapan bölüm/programlara başvurun adaylar: 20 Ağustos 2024
 
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programına başvuran adaylar: 30 Temmuz 2024
 
Sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulunda yüz yüze yapılacaktır.
                                                                                                                              
Başvuru Yapılacak Yerler: Başvurular
https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine çevrim içi yapılacaktır.
 

B-KABUL ŞARTLARI

1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kılavuzu” hükümlerine uygun olarak yapılır.
2- Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için adayların;
 1. Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün dersleri alarak başarmış olmaları ve yarıyıl/yıl kayıpları (kayıt dondurma hariç) olmamalıdır.
 2. Tıp Fakültesi dışındaki diğer bölüm/programlar için genel not ortalaması 4’lük not sistemine göre lisans programlarında en az 3,00, önlisans programlarında en az 2,75 olmalıdır,
 3. Tıp Fakültesi için genel not ortalaması 4’lük not sistemine göre en az 3.60 olmalıdır. Öğrenim görmekte olduğu fakülte müfredatında yer alan derslerin en az % 80’inin Üniversitemiz Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programı ile örtüşmelidir.
 4. Yatay geçiş ile öğrenci kabulü yatay geçiş değerlendirme puanına (DP) göre yapılır. Değerlendirme puanının eşit olması halinde adayların ilgili programa kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
 3- Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için adayların;
 1. Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları gerekir.
 2. Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 3,20 olması gerekir.
 3. Normal ve İkinci öğretim programlarından yatay geçiş için başvuru yapan adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlara, açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru yapan adaylar yerleştirilir.
4- Yatay geçiş değerlendirme puanı (DP) hesaplanmasında; X=Öğrencinin yerleştiği programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,
Y=İlgili programın adayın kaydolduğu yıldaki taban puanı (okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç),
Z=4’lük not sistemine göre adayın genel not ortalaması,
      V=Öğrencinin yerleştiği programa kaydolduğu yıldaki TYT puanı,
      T=Adayın kaydolduğu yıldaki Üniversitemizin ilgili programına başvuru için aranan minimum TYT puanı,
 
Not Belgesinde (transkript) 4’lük not sistemine göre genel not ortalaması bulunmayan öğrencilerin not dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
 
a) Tıp Fakültesi hariç diğer bölüm ve programlara başvuran adayların kabulünde aşağıdaki formüle göre değerlendirme puanı hesaplanır.
Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(X/Y)x40]+(Zx15)
 
b) Tıp Fakültesine başvuran adayların kabulünde aşağıdaki formüle göre değerlendirme puanı hesaplanır.
Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(X/Y)x85]+(Zx3,75)
     
     c) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölüm ve programlara başvuran adayların kabulünde aşağıdaki formüle göre değerlendirme puanı hesaplanır.
Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(V/T)x40]+(Zx15)

 5-  
Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan bölüm/programlara başvuran adayların;  
 1. Öğretim dili %100 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda, öğretim dili %30 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için öğretim dili %100 veya %30 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda öğrenim görüyor olması,
 2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile adayın öğrenim gördüğü üniversitede aldığı yabancı dil hazırlık programı eğitiminin yeterli kabul edilmesi,
 3. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilanda belirtilen tarihlerde yapılacak yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavından veya ÖSYM tarafından yapılan veya yapılmış olan yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL) veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından aşağıda belirtilen puanları veya eşdeğer puan alması,
-Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%30 İngilizce) Bölümlerine 70 puan,
- Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) Bölümü, Tıp Fakültesi (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümü, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Bölümüne 65 puan,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Programına 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olması,
d) Adayın (a) bendindeki şartları taşıması (b) ve (c) bendlerinden herhangi birisi ile yabancı dil hazırlık programında başarılı olduğunu belgelendirmesi

6- 
Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmaları.  
7- 
Yurt dışından Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen adayların;  
 1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekir.
 2. Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Teknoloji (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hariç), Mimarlık, Eğitim fakültelerindeki programlar için öğrencilerin üniversiteye yerleştiği yıldaki YKS kılavuzunda ilgili program için aranan başarı sırasını sağlamaları gerekir.
 3. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencilerin üniversiteye yerleştiği yıldaki ÖSYM’ nin yaptığı sınavlarda ön lisans programları için TYT sınav puanının hesaplanmış olması, lisans programları için LYS/AYT/YDT’de ilgili puan türünde 2020 yılı için 170 veya daha fazla puan, 2021/2019/2018/2017 yılları için 180 veya daha fazla puan, 2022 yılı için ilgili puan türünde sınav puanının hesaplanmış olması ya da yurtdışı sınavlarda eşdeğer puan almaları gerekir.
 4. Öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğer program olması gerekir.
 8- İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir.  

C- GEREKLİ BELGELER 

1- Başvuru dilekçesi. (İmzalı)  
2- Adayın kayıtlı olduğu üniversitede aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript).  
3- Adayın disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge.  
4- ÖSYM ya da yurtdışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesi.  
5- Meslek Yüksekokulları ve eğitim öğretim programlarında meslek stajı bulunan lisans programı öğrencileri için meslek stajını yapıp/yapmadığına dair onaylı belge.  
6- İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge.  
7- Onaylı öğrenci belgesi.  
8- %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programlara yatay geçiş için başvuru yapacak adayların;
    a) %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programda öğrenim gördüğüne dair onaylı belge 
   b) Öğrenim görmekte olduğu Üniversitede Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi aldığını ve eğitim bilgilerinin gösterir belge veya ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan belge
    
c) Öğrenim görmekte olduğu Üniversitede aldığı zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre yabancı diller yönetim kurulu kararı ile yeterli görülmeyen veya ulusal / uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir belgesi olmayan adayların ilanda belirtilen tarihlerde gireceği yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavında alacağı yeterlik belgesi  
9- Yurt dışındaki (KKTC hariç) yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu yapacak adayların;
 
    a) 
Kayıtlı olduğu üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınma belgesi, 
    b) ÖSYM tarafından yapılan ÖSYS ve YKS’ de alınan TYT/LYS/AYT/YDT puanlarını ve başarı sıralamalarını gösterir belge.  

Not: 1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt anında teslim edeceklerdir. 


*Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız 

*Üniversitemize ait taban puanlar için tıklayınız.

*İletisim Rehberi

*Üniversitemize Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 12.07.2024 17:03 Okunma Sayısı : 3889

Son Duyurular