Yönetmelikler

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması -Esaslarına İlişkin Yönetmelik
-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 11.03.2023 tarih ve 32129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle; 18.8.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu süreçte öğrenci disiplin işlemleri, 09.02.2023 tarih ve 32099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değiştirilen 54. Madde kapsamında yürütülecektir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız.