Ücretsiz Yemek Bursu

       Maddi durumları iyi olmadığı tespit edilen öğrencilerimize her eğitim - öğretim yılında fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu öğrenci sayıları ile orantılı olarak belirlenen kontenjanlar dahilinde ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır.
       Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz durumlarını belgeleyerek bölüm / program başkanlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge için tıklayınız