Sınavlar

Her dersin en az bir ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl içi çalışmaları ile ara ve yarıyıl sonu  sınavlarının, yarıyıl başarı notuna katkı oranları bölümler/programların teklifi ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
        Sınav sonuçları http://obs.mugla.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden ilan edilmekte olup, öğrenciler şifreleriyle bu sayfaya giriş yaparak ders notlarını öğrenebilirler.

Sömestir boyunca seminer, proje vs. gibi çalışmalardan ayrı olarak öğrenciler en az bir tane ara sınav ve dönem sonu final sınavına girmek zorundadırlar.
Ara sınavların yeri ve tarihi ders hocasının isteği doğrultusunda bölümler tarafından en az bir hafta önce ilan edilir. Final sınavlarının yeri ve tarihi ise fakülte / yüksekokul yönetim kurulu tarafından en az iki hafta önce açıklanır.

Öğrencilerin ders notu ara sınav, final sınavı, dönem ödevi çalışması ve katılımı dikkate alınarak verilir. Uygulamalı çalışmalar ve diğer ders dışı kurslar için notlar dönem boyunca öğrencinin genel çalışma ve performans değerlendirilmesi ile belirlenir.