Kredi ve Burs

Kredi ve Burs İşlemleri 

Burs : Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Öğrenim Kredisi: Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim Kredisi, sadece Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir.

Diğer Burslar: Üniversitemiz öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu dışında; Sıtkı Koçman Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Vehbi Koç Vakfı ile bazı dernek ve odalardan burs almaktadırlar.