Diplomasını veya Geçici Mezuniyet belgesini kaybetme

     Geçici mezuniyet belgesini kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan ilan ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek diplomalarını alabilirler.

       Diplomasını kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan zayi ilanı ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi halinde öğrencilere yeni diploma hazırlanarak verilir. Yeni diplomada nüsha ibaresi yer alır.