Çift Ana Dal

       Çift Ana Dal
       Üniversitemiz bölüm/programlarında " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trasferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre çift ana dal programı uygulanır ve öğrenci kabul edilir.

        Kendi lisans programlarının en erken üç en geç beşinci yarıyılının başında bulunan ve genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. 

        Çift anadal programındaki başarı derecesi öğrencinin kendi programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez.