Akademik Danışmanlık

       Muğla Üniversitesi’nde, her yeni gelen öğrenciye, bölüm ilgili başkanları tarafından önerilen ve fakülte / yüksekokul kurulunun onayından sonra kesinleşen bir akademik danışmana atanır. Akademik danışman, eğitim ve öğretim ile ilgili dersler, sınavlar, üniversite yönetmelikleri veya ilgili diğer konularda öğrenciler için bir rehber görevi görür. Öğrencileri mezuniyete kadar bu danışmanlarının gözetiminde kalırlar. Ancak, ders önkoşulları, danışmanın tavsiyeleri, bölüm müfredatı ve mezuniyet gereklerine uygun olarak ders seçmek öğrencinin sorumluluğudur.

Öğrencinin akademik hedefleri ile bireysel yeterlilikleri arasında uyum sağlayabilmesi için bir yol gösterici olarak öğrenciye yardımcı olmak amacıyla öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Yüksek Lisans Eğitiminde ise Tez Danışmanlığı verilmektedir.

Akademik Danışmanlık