Burs ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

Personel Listesi
Şube Müdürü V. Nurten KORKMAZ
Şef Nalan KUTLU


Burs ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

- KYK/Vakıf/Kurum ve kuruluşların öğrencilere verdiği burs, kredi ve destek ile ilgili iş ve işlemler
-YÖK tarafından belirlenen 100/2000 doktora burs alanları için ilgili birimler tarafından seçilen bursiyerlerin YÖK’e bildirilmesi, öğrenci kabulü, burs ödeme ve iade işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması
-YÖK destek bursu ile ilgili YÖKSİS işlemleri ve yazışmaların yapılması
-Öğrenci Pasaport başvurusu ile ilgili yazışmaların yapılması
-
Savcılık, Emniyet Müdürlüğü, Mahkeme, İcra Dairesi, SGK, KYK vb. kurumların talep ettiği belgelerin düzenlenmesi ve bu kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması
- Üniversitemiz imza yetkililerine ait imza sirkülerinin hazırlanması ve Muğla Valiliğine gönderilmesi
- Gelen-Giden evrakların kaydı, dağıtımı işlemlerinin yapılması
- Sürekli/geçici görev yolluğu vb. hazırlama, giyim yardımı vb. listelerin hazırlanması, maaş ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi
- Bütçe çalışmaları için ödenek durum tablosunun hazırlanarak Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi
- Dairemizin sarf malzeme ihtiyacının tespit ederek talep formu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temini ile ilgili işlerin yapılması
- Dairemizde ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerin tespitini yaparak, temini, teslim alınması, devri ve korunması ile ilgili işlerin yürütülmesi
- Matbaadan basılı malzeme temini ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
- İnsan Hakları Eylem Planı anketi ile ilgili YÖKSİS girişlerinin yapılması
- Dairemiz tarafından hazırlanan belgelerin onaylanması ve aslı gibidir yapılması
- Müdürlük arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi
- Müdürlük personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.(izin, vekalet, rapor, göreve başlama ve görevden ayrılma vb.). İlgili yazıların personele tebellüğ edilmesi, imza karşılığı duyurulması ve  takibinin yapılması
- Dijital Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon Programının geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılacak koordinasyon ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.
- Görev alanına giren işlerle ilgili Üniversite Yönetim Kurulu, Senato evrakının hazırlanması, sunulması, çıkan kararların ilgili birimlere gönderilmesi ve karar doğrultusunda yapılan işlerin takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmesi
- Resmi Gazete takibinin yapılması
- Bilgi Edinme Kanunu kapsamında görev alanına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi
- Stratejik Plan ve birim kalite komisyonu çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı e-postasına gelen mesajlar ile ilgili işlemlerin yapılması
- Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmaların yapılması
- Daire başkanlığınca hizmetin gereği verilecek diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi