Misyon/Vizyon

        MİSYON
        Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin, akademik personelin ve akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu görev yetki ve sorumluluğumuzdaki  hizmetleri sunmak.

       VİZYON
        Süratli, nitelikli ve beklentilere uygun hizmet sunmak için sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak