Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri

       Mezuniyeti onaylanan öğrenciler ilgili okullardan alacakları ilişik kesme belgesini hazırlar. İlişik kesme belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve öğrenci kimlik kartını  ilgili okulun öğrenci işleri bürosuna teslim ettikten sonra diplomalar hazırlanıncaya kadar okulundan geçici mezuniyet belgesi alabilirler.

       Diplomalar hazırlandığında öğrenciler aldıkları geçici mezuniyet belgesini (aslı) yanlarında getirerek Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından diplomalarını alabilirler.

       Öğrenci mezun olduktan sonra geçici mezuniyet belgesi almamış ise ilgili okullardan alacakları ilişik kesme belgesini hazırladıktan sonra ilişik kesme belgesi ve öğrenci kimliği ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek diplomalarını alabilirler.

      Not:
      * Öğrenciler diploma veya geçici mezuniyet belgelerini şahsen veya noter vekaleti verdikleri kişiler aracılığı ile alabilirler. (noter vekaleti verilen kişiler vekalet belgesinin aslı ile geçici mezuniyet belgesi alınmış ise belgenin aslını yanlarında getirmek zorundadır)

       * Mezun öğrenciler ilgili okullarına müracaat ettikleri takdirde lise diplomalarını (aslı) alabilirler.