2023-2024 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar YY)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemiz ön lisans programlarına 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 

A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri                   :
15-30 Ocak 2024
Sonuçların İlanı                      : 05 Şubat 2024
Sonuçlara İtiraz                      : 06 Şubat 2024
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 07-09 Şubat 2024
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 12-13 Şubat 2024           
 
Başvuru Şekli
*Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından çevrim içi yapılacak olup, gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir. 
 
Başvuru Yapılacak Yerler: Başvurular
https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine çevrim içi yapılacaktır
 

B-KABUL ŞARTLARI 
1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılır.
2- Üniversite içinde kurum içi yatay geçişler isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir. 3- Eşdeğer diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş için adayların; 
  1. Öğrenim görmekte oldukları Meslek Yüksekokulundaki bütün sınavlarını başarmış olmaları,
  2. Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının önlisans programlarında en az 2,75 olmalıdır,
  3. Yatay geçiş ile öğrenci kabulü yatay geçiş değerlendirme puanına (DP) göre yapılır. Değerlendirme puanının eşit olması halinde adayların ilgili programa kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 
3- Yatay geçiş değerlendirme puanı (DP) hesaplanmasında;X=Öğrencinin yerleştiği programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,
Y=İlgili programın adayın kaydolduğu yıldaki taban puanı (okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç),
Z=4’lük not sistemine göre adayın genel not ortalaması,
 
a) Programlara başvuran adayların kabulünde aşağıdaki formüle göre değerlendirme puanı hesaplanır.
Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(X/Y)x40]+(Zx15)
 

4- Öğrenim görmekte oldukları Programda disiplin cezası almamış olmaları, 
5- İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir. 

C- GEREKLİ BELGELER 
1- Başvuru dilekçesi. (İmzalı) 
2- Adayın kayıtlı olduğu bölüm/programda aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript). 
3- Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge. 
4- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi. 
5- Meslek stajını yapıp/yapmadığına dair onaylı belge. 
6- İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge. 
7- Onaylı öğrenci belgesi. 
 
Not: 1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3-Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundan alacakları  ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt anında teslim edeceklerdir.
 

 *Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*Üniversitemize ait taban puanlar için tıklayınız.

*İletisim Rehberi
 
*Üniversitemize Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi : 11.01.2024 11:26 Okunma Sayısı : 1806

Son Duyurular