2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2023-2024 Yaz Okulu süreçleri ile ilgili tüm bilgiler üniversitemiz akademik takvimine göre www.mu.edu.tr  adresinde ilan edilecektir.

Yaz Okulunda Ders Yükü, Ders Alma ve Devam Koşulları
Yaz okulunda yirmi dört krediyi aşmamak üzere en fazla dört ders alınabilir. Üniversitemizden ders alan diğer üniversite öğrencileri yaz okulu öğrenim sürecinde Üniversitemiz Yönetmeliklerine tabi olurlar.
  
Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, yaz okulunda üst sınıftan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.
 
Yaz Okulunda adı ve kodu aynı olan dersleri üniversitemiz içinde başka bölüm/programdan alacak üniversitemiz öğrencileri için yönetim kurulu kararı gerekmez.
 
Yaz Okulunda adı ve kodu farklı eş değer dersleri üniversitemiz dışından veya üniversitemiz içinden başka bölüm/programdan alacak üniversitemiz öğrencileri için, ilgili bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı alınır.
 
Yaz Okulunda üniversitemiz içinde açılmış bir ders veya eşdeğeri bir ders başka bir üniversiteden alınamaz
Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması devam zorunluluğunu kaldırmaz.

 
Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt)

Yaz Okulunda açılacak derslerin belirlenebilmesi için üniversitemiz öğrencilerinden  talep toplama (ön kayıt) 27 Mayıs-07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Diğer üniversite öğrencilerinden talep toplama (ön kayıt) alınmayacaktır.
 
Üniversitemiz öğrencilerinin https://obs.mu.edu.tr adresinden seçerek yaptıkları taleplere ve bu dersleri verecek öğretim elemanı bulunması durumuna göre Yaz Okulunda açılacak dersler belirlenecektir.
 
Üniversitemiz öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminden Başvuru İşlemleri > Yaz Okulu Ders Ön Talep Toplama menüsünden açılmasını talep ettikleri dersleri seçebilirler.
 
Açılması istenen derslerin belirlenmesi için yapılan talep toplama (ön kayıt) işlemi derslere kayıt yaptırma anlamına gelmez. Yaz Okulunda ders almak için kesin kayıt yaptırmak zorunludur.

Talep Toplama
 (Ön Kayıt) Kılavuzu için tıklayınız. (27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aktif olacaktır)
 
Üniversitemizden Ders Alacak Diğer Üniversite Öğrencilerinin Kesin Kayıt Esnasında Yapacakları İşlemler


https://obs.mu.edu.tr/oibs/summer_app adresinden sisteme girilerek başvuru yapılır.
Başvurusu onaylanan öğrenciler, aldıkları öğrenci numarasını https://aktivasyon.mu.edu.tr adresinden aktif hale getirerek kullanıcı adı alınır.
Kullanıcı adı alındıktan sonra
 https://kimlik.mu.edu.tr adresine girilir, bu adresten öğrenci bilgi sistemine giriş şifresi alınır.
Kullanıcı adı ve giriş şifresi alındıktan sonra
 https://obs.mu.edu.tr adresinden giriş yapılarak Yaz Okulunda açılmasına karar verilen derslere kesin kayıt yapılabilir.

Diğer Üniversite Öğrenci Başvuru Kılavuzu için tıklayınız(03 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aktif olacaktır)
 
YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERS  LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Derslere Kesin Kayıt İşlemi

Kesin kayıt işlemi 03-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin Kayıt İşlemleri 03 Temmuz 2024 tarihinde saat 09.00 itibariyle başlayacak, Yaz Okulu Ders Ücreti Ödeme İşlemleri T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya aynı bankanın İnternet Bankacılığından öğrenci numaraları ile yapılacaktır.
 
Seçilen dersler, ücretleri ödenip, kesin kayıt yapıldıktan sonra öğrencinin ve danışmanın onayı ile kesinleştirilir. Kesin kayıttan sonra açılan dersler bırakılamaz ve değiştirilemez.


Ders Değiştirme-Bırakma İşlemleri 
Ders değiştirme-bırakma işlemleri 08-09 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacaktır.
- Açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrenciler ile kayıt süreleri içinde (08-10 Temmuz 2024) yaz okulu ücreti ödeyip ders kaydı yaptıramayan öğrencilerden, Üniversitemiz öğrencileri akademik danışman aracılığı ile, diğer üniversite öğrencileri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına ulaşarak ders değiştirme-bırakma işlemleri yapabilirilave ücret gerektirmeyen derslere kayıt yaptırabilirler.


Sınavlar Ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar
 
Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 
Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
 
Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemiz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre yapılır.
  
Yaz okulunda aldığı ve başardığı dersler sonucunda mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanır.
 
Diğer üniversitelerden Üniversitemiz yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren belge verilir. Ayrıca bu bilgiler öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitesine gönderilir.


Yaz Okulu Akademik Takvimi
Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri  
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Ders İçerikleri 
İletisim Rehberi

NOTLAR
1- Yaz okulu ücretlerinin (yabancı dil hazırlık programı hariç) öğrenci numarası, ad soyadı girilerek yatırılması; EFT ve havale yapılmaması gerekmektedir.
2- Yaz Okulunda Tıp Fakültesi ile Lisansüstü programlar için ders açılmayacaktır.
3- Yaz okulu ücretleri kesin kayıtta ilan edilecektir.
4- Yaz okulunda açılmayan derslere ait ücret iadesi talepleri, 
27 Eylül 2024  Cuma günü saat 17:30’a kadar yapılmalıdır.

Son Güncelleme Tarihi : 03.07.2024 10:02 Okunma Sayısı : 116240

Son Duyurular