Birim Kurulma-Bölüm/Program/ABD Açma/Öğrenci Alma Ölçütleri

Dikkat Edilmesi Gereken Ölçütler ve Başvuru Formatları 

*Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Kurulmasında Ayrıntılı Gerekçe Hazırlanır
*Meslek Yüksekokulu Kurulması için Hazırlanacak Olan Dosyada Bulunması Gereken Evraklar
*​Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar
*Bölüm/Program Açma Başvuru Formatı
*Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı 
*​Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı Açmak İçin Başvuru Formatı
*İlk Kez Öğrenci Alma / Yeniden Öğrenci Alma Başvuru Formatı
*Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Başvuru Formatı
*Bölüm Altında Anabilim Dalı Açılması İçin Ayrıntılı Gerekçe Hazırlanır

2019 Türkiye geneli doluluk oranları için tıklayınız (2020 doluluk oranları henüz YÖKSİS tarafından yayımlanmamıştır)

Not1- Bilgiler hazırlanırken sorulara bire bir cevap verilmesi gerekmektedir.
2-Türkiye geneli doluluk oranı en az %90 olmayan bölüm-program açma ile öğrenci alma teklif edilmemelidir. 
3- Fakülte/Enstitü/Y.O./M.Y.O kurulması ile Yüksek Lisans/Doktora programı açma teklifleri için hazırlanan dosya içinde 1 cd bulunmalıdır. (dosya elden teslim edilir, cd de bulunan bilgiler word veya excel olmalıdır) 
4- Ayrıntılı  Fakülte/Ens./YO/MYO kurul kararı  ve bilgiler üst yazı ile gönderilmelidir. (evrak pr.)
5- Koşul ekleme veya değişiklik, kontenjan vb. bilgilerin yer aldığı ayrıntılı  Fakülte/Ens./YO/MYO kurul kararı ve bilgiler üst yazı ile gönderilmelidir.(evrak pr.)
6- Öğrenci alımı durdurulan programlarda yeniden öğrenci alma teklifi yapılırken İlk Kez Öğrenci Alma Başvuru Formatına göre bilgi hazırlanmalıdır.
İlgili Şube Müdürlüğü: Planlama ve İstatistik Şube Müdürlüğü 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi

Son Güncelleme Tarihi : 10.11.2020 10:43 Okunma Sayısı : 4532

Son Duyurular
>