2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu uzaktan öğretim yöntemi ile eşzamanlı (senkron) yürütülecektir.
 
Yaz Okulunda üniversitemiz öğrencileri ile birlikte diğer üniversite öğrencileri de ders alabilirler.
 
Öğrenciler, yaz okulu döneminde yirmi dört krediyi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilirler.
 
Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan ara sınıf öğrencileri, yaz okulunda üst sınıftan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.
 
Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.
 
Üniversite içinde başka bölüm/programdan adı ve kodu aynı olan dersleri almak için yönetim kurulu kararı gerekmez. Üniversite içinden adı ve kodu farklı eş değer dersler alabilmek için öğrencilerin, derse kayıt yaptırmadan önce, ilgili bölüm/program başkanlığının uygun görüşü, ilgili yönetim kurulunun onayı ile eşdeğer dersler alabilirler.
 
Öğrenciler üniversite içinde açılmış bir dersi veya eşdeğerini başka bir üniversiteden alamaz.
 
Üniversitede açılmayan bir dersin eşdeğerini Üniversite dışından alabilmesi için öğrencinin bu dersleri önceden birimine bildirmesi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile onay verilmesi gerekir.
  
Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt)

Yaz Okulunda açılacak derslerin belirlenebilmesi için üniversitemiz öğrencilerinden 19-23 Haziran 2020 tarihleri arasında talep toplama (ön kayıt) yapılacaktır.
 
Diğer üniversite öğrencilerinden talep (ön kayıt) alınmayacaktır.
 
Yaz Okulunda açılacak dersler, üniversitemiz öğrencilerinin https://obs.mu.edu.tr adresinden seçerek yaptıkları taleplere ve bu dersleri verecek öğretim elemanı bulunması durumuna göre belirlenecektir.
 
Üniversitemiz öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminden Başvuru İşlemleri > Yaz Okulu Ders Ön Talep Toplama menüsünden açılmasını talep ettikleri dersleri seçebilirler.
 
Açılması istenen derslerin belirlenmesi için yapılan talep (ön kayıt) işlemi derslere kayıt yaptırma anlamına gelmez. Yaz Okulunda ders almak isteyen her öğrenci ayrıca derslere kesin kayıt yaptırmak zorundadır.

Ön Talep Kılavuzu için tıklayınız
 
 Üniversitemizden Ders Alacak Diğer Üniversite Öğrencilerinin Yapacakları İşlemler

Diğer üniversite öğrencileri https://obs.mu.edu.tr/oibs/summer_app adresinden sisteme girmelidir.
Başvurusu onaylanan öğrenciler, aldıkları öğrenci numarasını https://aktivasyon.mu.edu.tr adresinden aktif hale getirerek kullanıcı adı almaları gerekmektedir.
Kullanıcı adı alındıktan sonra https://sifre.mu.edu.tr adresine girilir, bu adresten öğrenci bilgi sistemine giriş şifresi alınır.
Kullanıcı adı ve giriş şifresi alındıktan sonra https://obs.mu.edu.tr adresinden giriş yapılarak Yaz Okulunda açılmasına karar verilen derslere kesin kayıt yapılabilir.

Dışardan Öğrenci Başvuru Kılavuzu için tıklayınız
 
AÇILACAK DERSLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Derslere Kesin Kayıt İşlemi

Kesin kayıt işlemi 29 Haziran-01 Temmuz 2020 tarihleri arasında,
Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrenciler için ders değiştirme işlemi 02-03 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 
Seçilen dersler, ücretleri ödenip, kesin kayıt yapıldıktan sonra öğrencinin ve danışmanın onayı ile kesinleştirilir.

Ders Değiştirme-Bırakma İşlemleri ;

- Üniversitemiz öğrencilerinden, açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıranlar bu derslerdeki kayıtlarını danışmanına ulaşarak açılan derslere yaptırabilirler. (29.06 - 01.07.2020 tarihleri arasında ders kaydı yapamayan öğrenciler  de danışmanına ulaşarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler)

- Diğer üniversite öğrencilerinden, Üniversitemizde açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıranlar bu derslerdeki kayıtlarını ilgili fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına ulaşarak açılan derslere yaptırabilirler.  ( 29.06 - 01.07.2020 tarihleri arasında ders kaydı yapamayan öğrenciler  de ilgili fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına ulaşarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. )

Sınavlar Ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar
 
Yaz okulunda uzaktan dijital ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 
Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
 
Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre yapılır.
  
 Yaz okulunda aldığı ve başardığı dersler sonucunda mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanır.
 
Diğer üniversitelerden Üniversitemizin yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir ayrıca bu bilgiler öğrencinin üniversitesine de gönderilir.

Uzaktan Öğretimle Yürütülecek Derslere İlişkin Uyulması Gereken Kurallar

Yaz Okulu Akademik Takvimi
Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Ders İçerikleri 
İletisim Rehberi

NOT 1: Yaz okulu ücretlerinin (yabancı dil hazırlık programı hariç) öğrenci numarası, ad soyadı girilerek yatırılması; EFT ve havale yapılmaması gerekmektedir.
2-Yaz Okulunda Tıp Fakültesi ile Lisansüstü programlar için ders açılmayacaktır.
3-
 Ücretler Türk Ekonomi Bankası Şubelerine öğrenci numarası söylenerek yatırılır.

Son Güncelleme Tarihi : 01.07.2020 14:56 Okunma Sayısı : 125614

Son Duyurular