Yan Dal

       Yan Dal  
       Genel not ortalaması en az üç olan öğrenciler istedikleri takdirde kendi lisans programlarının en erken üçüncü yarıyılından itibaren Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans programında yer alan dersleri alabilirler.
       Yandal programı en az 18 kredi/saatten oluşur. Kendi bölümünden mezuniyet hakkı elde eden ve yandal programını en az iki ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal belgesi verilir.
>