Yabancı Dil Öğretimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bir yıl süreli 30 haftalık isteğe bağlı ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanır. İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programa katılacak öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında açılan Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına göre kontenjan dahilinde belirlenir.

Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Eğitim Fakültesi; Almanca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi; İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İktisat (İngilizce) normal ve İ.Ö., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler normal ve İ.Ö., Uluslararası Ticaret ve Finansman normal ve İ.Ö., Mimarlık Fakültesi; Şehir ve Bölge Planlama, Tıp Fakültesi; Tıp (İngilizce) , Turizm Fakültesi  Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği(İngilizce) , Turizm Rehberliği , Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümlerinde Yabancı Dil Hazırlık Programı zorunludur. Bu bölüm öğrencilerinden zorunlu yabancı dil hazırlık programından başarısızlık nedeniyle (azami 2 yıl sonunda) kaydı silinenler aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan bölüm/programlara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilebilirler. 

Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başaranlar ya da ÖSYM tarafından yapılan Ulusal veya eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı dil sınavlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen puanları alarak başarılı olan öğrenciler Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık programından muaf tutulurlar ve kazandıkları bölüme doğrudan kayıt yaptırabilirler. İsteğe bağlı Yabancı Dil  Hazırlık Programında başarısız olan öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır. Ancak bu öğrenciler mezun oluncaya kadar üniversitede açılacak yeterlilik sınavlarına girebilirler.
>