Çift Ana Dal

       Çift Ana Dal
        Kendi lisans programlarının en erken üç en geç beşinci yarıyılının başında bulunan ve genel not ortalaması üç olan öğrenciler, istedikleri takdirde Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans öğretimine de devam etmek üzere başvurabilirler.
        Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını da en az iki ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilir. Bu program en az 48 kredi/saatten oluşur.
        Çift anadal programındaki başarı derecesi öğrencinin kendi programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez.


       
>