Diploma İşlemleri

 

Mezun olan öğrencilerin Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi alabilmeleri için         yapmaları gereken işlemler

  • Mezuniyeti onaylanan öğrenciler ilgili okullardan alacakları ilişik kesme belgesini hazırlar. İlişik kesme belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve öğrenci kimlik kartını  ilgili okulun öğrenci işleri bürosuna teslim ettikten sonra diplomalar hazırlanıncaya kadar okulundan geçici mezuniyet belgesi alabilirler.
  • Diplomalar hazırlandığında öğrenciler aldıkları geçici mezuniyet belgesini (aslı) yanlarında getirerek Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından diplomalarını alabilirler.
  • Öğrenci mezun olduktan sonra geçici mezuniyet belgesi almamış ise ilgili okullardan alacakları ilişik kesme belgesini hazırladıktan sonra ilişik kesme belgesi ve öğrenci kimliği ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek diplomalarını alabilirler.

 

Diplomasını veya Geçici Mezuniyet belgesini kaybeden öğrencilerin yapmaları gereken işlemler

  • Geçici mezuniyet belgesini kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan ilan ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek diplomalarını alabilirler.
  • Diplomasını kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan zayi ilanı ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi halinde öğrencilere yeni diploma hazırlanarak verilir. Yeni diplomada nüsha ibaresi yer alır.

      Not:
      * Öğrenciler diploma veya geçici mezuniyet belgelerini şahsen veya noter vekaleti verdikleri kişiler aracılığı ile alabilirler. (noter vekaleti verilen kişiler vekalet belgesinin aslı ile geçici mezuniyet belgesi alınmış ise belgenin aslını yanlarında getirmek zorundadır)

       * Mezun öğrenciler ilgili okullarına müracaat ettikleri takdirde lise diplomalarını (aslı) alabilirler.

Akademik Takvim
Belgeler
Uzaktan Eğitim
e-Servisler
İletişim

 

Telefon  : 0 252 211 12 51

Fax         : 0 252 211 12 64

e-posta : ogr-is@mu.edu.tr

Adres     : Muğla Sıtkı Koçman

                 Üniversitesi Rektörlüğü   

                 Öğrenci İşleri

                 Dairesi Başkanlığı

                 48000 Kötekli / MUĞLA

Bağlantılar

Yukarı Çık