Birim Kurulma-Bölüm/Program/ABD Açma/Öğrenci Alma Ölçütleri

Dikkat Edilmesi Gereken Ölçütler ve Başvuru Formatları 

*Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Kurulmasında Ayrıntılı Gerekçe Hazırlanır.
*Meslek Yüksekokulu Kurulması için Hazırlanacak Olan Dosyada Bulunması Gereken Evraklar

LİSANS/ÖNLİSANS İÇİN
*​Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar
*Lisans-Önlisans Programı Açmak için Başvuru Formatı
*İlk Kez Öğrenci Alma / Yeniden Öğrenci Alma Başvuru Formatı
*Lisans-Önlisans Prog. Açılarak Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Bilgileri Formu 
*Lisans-Önlisans Uzaktan Öğretim Programı Açılarak Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Bilgileri Formu  
*Uzaktan Öğretim Önlisans/Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı
*Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu
*Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Başvuru Formatı
*Bölüm Altında Anabilim Dalı Açılması İçin ISCED kodu, Anabilim Dalının İngilizce ve Arapça adı ve Ayrıntılı Gerekçe Hazırlanır.

2022 Türkiye geneli doluluk oranları için tıklayınız.

ISCED Kodları için tıklayınız.
ISCO Kodları için tıklayınız.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN
*Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı 
*​Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı Açmak İçin Başvuru Formatı 
*Lisansüstü Program Açılarak Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Bilgileri Formu 
*Lisansüstü Uzaktan Öğretim Programı Açılarak Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Bilgileri Formu 
*Uzaktan Öğretim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı
*Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu
*Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Başvuru Formatı

Not1- Bilgiler hazırlanırken sorulara bire bir cevap verilmesi gerekmektedir.
2-Türkiye geneli doluluk oranı en az %90 olmayan bölüm-program açma ile öğrenci alma teklif edilmemelidir. 
4- Ayrıntılı  Fakülte/Ens./YO/MYO kurul kararı (kurul oluşturulamayan birimlerde bölüm kurulu kararı) ve bilgiler üst yazı ile gönderilmelidir. Ekte gönderilen bilgiler word veya excel olmalıdır (evrak pr.)
5- Koşul ekleme veya değişiklik, kontenjan, puan türü vb. bilgilerin yer aldığı ayrıntılı  Fakülte/Ens./YO/MYO kurul kararı ve bilgiler üst yazı ile gönderilmelidir. Üst yazı ve kararda ne istendiği açık yazılmalıdır.(evrak pr.)
6- Öğrenci alımı durdurulan programlarda yeniden öğrenci alma teklifi yapılırken
ilk kez öğrenci alma işlemlerine göre bilgi hazırlanmalıdır.
7- Öğretim elemanlarının bilgileri YÖKSİS'de güncel olmalı ve kadrolarının bulunduğu programlar kontrol edildikten sonra teklifler yapılmalıdır.  Ayrıca özgeçmiş bilgileri gönderilmemelidir.
8-
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Program Açma/Kapatma, Eğitim-Öğretim Programı Oluşturulması ve Güncellenmesine İlişkin Yönerge'ye uygunluğunu kontrol ediniz.
9- Program açma teklifinizde
iç paydaş görüş raporu ve kanıtları ile dış paydaş görüş raporu ve kanıtları üst yazınız ekinde gönderiniz. İç ve dış paydaş görüş raporları ayrı ayrı hazırlanmalıdır. (Paydaş görüşleri alınmak üzere varsa çalıştay, anket vb.çalışmalara ait belgeler ve dökümanlar, alınan kişisel görüşlere ilaveten kurumsal görüşler ve bu görüşlere ait belge ve dökümanlar.)
10- Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Bilim Dalı/Bölüm/Program
kapatma işlemlerinde ayrıntılı gerekçe, Fakülte/Ens./YO/MYO kurul kararı ile dış paydaş raporu ve kanıtları üst yazı ile gönderilmelidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Program Açma/Kapatma, Eğitim-Öğretim Programı Oluşturulması ve Güncellenmesine İlişkin Yönerge'ye uygunluğunu kontrol ediniz.

İlgili Şube Müdürlüğü: Planlama ve İstatistik Şube Müdürlüğü 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi

Son Güncelleme Tarihi : 24.10.2022 14:21 Okunma Sayısı : 17276

Son Duyurular
>