Akademik Danışmanlık

 

Onlar hep yanıbaşınızda
        

      İlgili bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu nedenler olmadığı sürece akademik danışman öğrencinin öğrenim süresi boyunca değiştirilmez.

  Akademik danışman, öğrencinin akademik hedefleri ile bireysel yeterlilikleri arasında uyum sağlayabilmesi için bir yol gösterici olarak öğrenciye yardımcı olur, öğrenci mezun olana kadar ders alma, sınavlar, üniversite ile ilgili kurallar ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda öğrencilere yol gösterirler.

Akademik Takvim
Belgeler
Uzaktan Eğitim
e-Servisler
İletişim

 

Telefon  : 0 252 211 12 51

Fax         : 0 252 211 12 64

e-posta : ogr-is@mu.edu.tr

Adres     : Muğla Sıtkı Koçman

                 Üniversitesi Rektörlüğü   

                 Öğrenci İşleri

                 Dairesi Başkanlığı

                 48000 Kötekli / MUĞLA

Bağlantılar

Yukarı Çık