Öğrenci Konseyi

 

          Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık ve kültür ihtiyaçlarının karşılanmasında yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak üzere öğrenci konseyi kurulur.

1.      Öğrenci konseyine seçilmek için aday olacak öğrencinin başarılı öğrenciler arasından seçilmesi esastır.

2.      Seçimler Üniversite Senatosunca belirlenen ilgili takvime uyularak ilgili yılın Kasım ayında Rektörlüğün belirleyeceği seçim komisyonunun sorumluluğunda yapılır.

3.      Okullarda oluşturulan seçim komisyonlarının tayin edecekleri usul ve esaslara uyularak öncelikle her bölüm/program için sınıf temsilcileri seçilir daha sonra bölüm/program temsilcileri seçilir en son okul temsilcisi seçilerek Rektörlüğe bildirilir. Seçilen temsilciler iki yıl süre ile görev yaparlar.

4.      Her Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu temsilcileri "Üniversite Konseyi" ni oluşturur ve aralarında salt çoğunlukla iki yıl süre ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreter den oluşan yürütme kurulunu Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcılarından birinin başkanlığında üç öğretim üyesinden oluşan seçim komisyonu sorumluluğunda seçerler. Öğrenci konseyini seçilen başkan temsil eder.

5.      Rektörün daveti üzerine öğrenci konsey başkanı öğrencileri ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında oy hakkı olmaksızın öğrencileri temsil etmek üzere Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

Yönerge için tıklayınız

                     2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ GÖREV LİSTESİ  

Sıra No

Adı Soyadı

Fakülte/Y.Okul/Meslek Y.O

Görevi

1

Mehmet GÜNDOĞAN

BESYO

Öğrenci Konseyi Başkanı

2

Selim KAYA

Eğitim Fakültesi

Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı

3

Tayfun APAYDIN

Teknoloji Fakültesi

Genel Sekreter

4

Yusuf ŞAHİN

Fen Fakültesi

Sayman

5

Önder TÜRKER

Teknik Eğitim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlusu

6

Hüseyin KÖRPE

Edebiyat Fakültesi

Dış İlişkiler Sorumlusu

7

Ünsal UYSAL

İİBF

Çalışma Grupları Sorumlusu

8

Hasan TÜRK

Dalaman Meslek Yüksekokulu

Eğitim Sorumlusu

9

Mesut YALÇINKAYA

Muğla Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Kültür ve Spor Sorumlusu

10

Ahmet ALTUN

Mühendislik Fakültesi

Denetleme Kurulu Başkanı

11

Sehergül TOPRAK

Datça Meslek Yüksekokulu

Denetleme Kurulu Üyesi

12

Ceylan ÇELİK

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu

Denetleme Kurulu Üyesi

13

Funda ALİŞKO

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

14

İsmail KARABURÇ

Su Ürünleri Fakültesi

 

15

Alperen Süleyman İÇPINAR

Tıp Fakültesi

 

16

 

Fethiye Sağlık YO

 

17

Olcay Gizem YÜRÜK

Turizm İşl. Ve Otelcilik YO

 

18

Nesrin TUĞLAR

Fethiye ASMK MYO

 

19

Abdullah Deniz KİRLİOĞLU

Milas Meslek Yüksekokulu

 

20

Zeki DENİZ

Muğla Meslek Yüksekokulu

 

21

İbrahim SARI

Sağlık Hizmetleri MYO

 

22

Mustafa KINAŞ

Ortaca Meslek Yüksekokulu

 

23

Regaip ÇULHA

Ula Ali Koçman MYO

 

24

Volkan ERGENÇ

Yatağan Meslek Yüksekokulu

 

25

Tunahan KARAPIÇAK

İçmeler Turizm MYO

 

26

Osman Can GÜLALİ

Bodrum Denizcilik MYO

 

27

Yaşar ÖZLEM

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

28

Levent KARACA

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

29

Gökhan ÜTÜK

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

Akademik Takvim
Belgeler
Uzaktan Eğitim
e-Servisler
İletişim

 

Telefon  : 0 252 211 12 51

Fax         : 0 252 211 12 64

e-posta : ogr-is@mu.edu.tr

Adres     : Muğla Sıtkı Koçman

                 Üniversitesi Rektörlüğü   

                 Öğrenci İşleri

                 Dairesi Başkanlığı

                 48000 Kötekli / MUĞLA

Bağlantılar

Yukarı Çık