Öğrenci Hakları

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HAKLARI BEYANNAMESİ

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri Üniversite çalışanları nezdinde eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine renk, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, fiziki görünüm, sosyo-ekonomik durum, aile yapısı, medeni durum gibi kişisel özelliklerinden dolayı ayrım yapılamaz.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri tüm eğitim kademelerinde nitelikli eğitim alma hakkına sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri bir üst eğitim kademesi ve finansal destek konularında bilgilendirilme ve bu bilgiye kolaylıkla ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri kendilerine hizmet veren tüm kurum binalarına fiziksel olarak kolaylıkla ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri Üniversite tarafından öğrencilere sağlanan imkânlardan eşit şekilde faydalanırlar.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, ilgili burs duyurularına; öngörülen kriterleri sağlamaları koşuluyla başvurma ve burslardan faydalanma konusunda eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri öngörülen kriterleri sağlamaları koşuluyla,  yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına başvuru konusunda eşit haklara sahiptirler.  

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri Üniversite tarafından sağlanan iş ve staj olanaklarına başvuru yapma ve faydalanma konusunda eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri gerekli koşulları sağlamak kaydıyla “Öğrenci Topluluğu” kurma hakkına sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri kişilik haklarına saygılı olmak ve eleştiri sınırları içerisinde kalmak kaydıyla ifade özgürlüğüne sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri öğrencilerle ilgili tüm konularda, yönetim tarafından alınan kararların ve karar alma süreçlerinin bir parçasıdırlar.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin seçilmiş temsilcileri, yönetim içinde yer alan kurul ve komisyonlarda, öğrencilere ilişkin konuların tamamında kararların alınmasında söz hakkına sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri eğitim öğretimdeki başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda belirleyici unsurlardan biridir.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri derslerin kredilerinin ve öğrenim kazanımlarının belirlenmesi konusunda görüş beyan etme hakkına sahiptirler.  

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri ders içi süreçlerde izlenecek teknik ve stratejiler konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptirler. Bu süreçlerde öğrenci aleyhine hiçbir değişiklik öğrencinin bilgisi ve rızası olmadan yapılamaz.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri danışmanları tarafından kendileri ile ilgili yapılan yazılı değerlendirmelere ulaşma ve üçüncü bir tarafa iletme hakkına sahiptirler. 

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri keşif, buluş ve üretim gibi işlerde telif hakkına sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi çalışanları öğrencilerin özel hayatlarına saygılıdır.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri kuruma dair sıkıntılarını bireysel olarak hiyerarşiye uygun şekilde her kademedeki yöneticiye iletme hakkına sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri nitelikli sağlık hizmeti alma ve bu hizmetlere kolay ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri beslenme, barınma, öğrenim hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin savunucusudurlar.

            Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi çalışanları adına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Hakları Beyannamesi” 22 beyandan oluşup, beyannamenin takipçisi “Öğrenci Konseyi”, koruyucusu da “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu” dur. 

Akademik Takvim
Belgeler
Uzaktan Eğitim
e-Servisler
İletişim

 

Telefon  : 0 252 211 12 51

Fax         : 0 252 211 12 64

e-posta : ogr-is@mu.edu.tr

Adres     : Muğla Sıtkı Koçman

                 Üniversitesi Rektörlüğü   

                 Öğrenci İşleri

                 Dairesi Başkanlığı

                 48000 Kötekli / MUĞLA

Bağlantılar

Yukarı Çık