2020-2021 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 
Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 

A-BAŞVURU
 

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri(Tıp Fakültesi hariç)
Başvuru Tarihleri                    :
04-21 Ağustos 2020
Sonuçların İlanı                      : 04 Eylül 2020
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 14-16 Eylül 2020
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 17-18 Eylül 2020   

Tıp Fakültesi  Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri                    :20 Temmuz- 07 Ağustos 2020
Sonuçların İlanı                       : 14 Ağustos 2020
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 17-18 Ağustos 2020
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 19 Ağustos 2020      
 
Başvuru Şekli
*Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen veya posta  yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 
Başvuru Yapılacak Yerler : Başvurular yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte/ Yüksekokulu/ Meslek Yüksekokulunun Dekanlık ve Müdürlüklerine yapılır.
 

B-KABUL ŞARTLARI
 
1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapılır.

2- Eşdeğer diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin;

a) Öğrenim görmekte oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki bütün sınavlarını başarmış olmaları,
b) Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 2,40 olması,
c) İkinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş için, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini başarmak ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olmaları,
d) Yatay geçiş için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından;
- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 70 puan,
- Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Tıp Fakültesi (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümüne 65 puan,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alınmış olması,
 

C- GEREKLİ BELGELER
 
1- Başvuru dilekçesi.
 
2- Başvuran öğrencinin izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel akademik not ortalamasını ve sınıf sıralamasını gösteren not belgesi (transkript) aslı.
 
3- Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 
4- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
 
5- Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair belge.
 
6- İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin belge.
 
7- ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuç belgesi,
-Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne,
- Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Tıp Fakültesi (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümüne,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne (yatay geçiş için müracaat edecek adaylar için)


Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar öğrenim gördüğü üniversiteden temin edecekleri onaylı ders içeriklerini kayıt anında teslim edeceklerdir.

Güz Yarıyılı kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İletisim Rehberi

Son Güncelleme Tarihi : 07.09.2020 15:50 Okunma Sayısı : 8026

Son Duyurular
>