Çift Ana Dal

 

         Kendi lisans programlarının en erken üç en geç beşinci yarıyılının başında bulunan ve genel not ortalaması üç olan öğrenciler, istedikleri takdirde Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans öğretimine de devam etmek üzere başvurabilirler.

        Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını da en az iki ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilir. Bu program en az 48 kredi/saatten oluşur.

        Çift anadal programındaki başarı derecesi öğrencinin kendi programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez.

      

Akademik Takvim
Belgeler
Uzaktan Eğitim
e-Servisler
İletişim

 

Telefon  : 0 252 211 12 51

Fax         : 0 252 211 12 64

e-posta : ogr-is@mu.edu.tr

Adres     : Muğla Sıtkı Koçman

                 Üniversitesi Rektörlüğü   

                 Öğrenci İşleri

                 Dairesi Başkanlığı

                 48000 Kötekli / MUĞLA

Bağlantılar

Yukarı Çık